Intro

Värdegrundsförlaget i Blekinge är ett förlag och samtidigt ett utbildningsföretag. Utgivningen av läromedel inleddes 2005 med en bok i livskunskap och värdegrund för grundskoleelever – se ”Byggstenar till en bättre värld”!

 

Jag som startat Värdegrundsförlaget heter Maria Melin-Blomqvist och bistår skolor med lämpliga studiematerial inom området värdegrund och livskunskap men också inom sfi och svenska som andraspråk samt undervisningen i svenska i utlandet.

 

Kortfattat om min egen bakgrund:

Jag har sedan 1970-talet varit verksam som lärare inom grundskola, gymnasium och sfi-undervisning. Jag har även undervisat i svenska som andra språk på en internatskola i Estlands svenskbygd under två år och framställt läromedel i svenska för utländska studerande. Det har också blivit en del föreläsningar på skolor i Sverige, bl.a. om involveringspedagogik och karaktärsutveckling. Jag håller gärna seminarier och föreläsningar inom detta område.

 

Vid förfrågningar, idéer och beställningar — välkomna att skriva eller ringa till Värdegrundsförlaget!

 

Med vänlig hälsning

Maria Melin-Blomqvist

 

 

Kontakt:

 

073-441 43 71

E-post: info@livskunskap.net

Värdegrundsförlaget

Parkvägen 6

372 37 Ronneby

 

(Företaget innehar F-skattsedel)