Prata svenska med oss

Prata svenska med oss!


Dialoger och övningar för SFI-studerande. Kopieringsunderlag!


ISBN-13: 978-91-977219-2-9


Dialoger för ungdomar och vuxna som studerar sfi och svenska som andraspråk och vill lära sig praktiska fraser och uttryck samt träna god kommunikation, uttal, prosodi och eget skrivande. Olika svårighetsgrad och många viktiga teman. Dessa dialoger har vunnit stor uppskattning och fyller en viktig funktion i undervisningen.


Normalpris 800 kronor. Nu gäller en rabatt på 10%. Priset blir därmed endast 720 kronor. Kopieringsrätten som tidigare gällde i fem år gäller nu utan tidsgräns. 6% moms samt fraktavgift tillkommer. Skolor som inköper (eller tidigare inköpt kompendiet) kan få en del extra sidor tillsända i pdf-fil från Värdegrundsförlaget. Detta erbjudande gäller även om beställning görs eller gjorts genom annan bokhandel, t. ex. Läromedia. Uppge bara skolans namn samt titel på beställt läromedel och hör av er till info@livskunskap.netHär finner du en innehållsförteckning över dialogerna i ”Prata svenska med oss!”