Vi lär oss svenska

VI LÄR OSS SVENSKA!


Text-och övningsmaterial i svenska som andraspråk

med inslag av livskunskap. Åk. 6-9


ISBN: 978-91-977219-3-6


Detta kompendium – för kopiering inom skolorna – består av ett omfattande material som kan användas till invandrarelever som antingen går i förberedelseklasser eller redan läser svenska som andraspråk. Materialet har olika svårighetsgrad och består av texter, grammatik- och uttalsövningar, dialoger, dikter samt en livskunskapsdel, som tar upp teman som tolerans, aktsamhet, medkänsla, vänskap, mod etc. med tillhörande språkliga övningar. En del av sidorna är illustrerade. 136 sidor (inkluderar 8 bildsidor) är avsedda för kopiering till eleverna.

Materialet kan användas även för elever på högre nivå, t.ex. inom sfi-undervisningen. Det har förutom av grundskolor också beställts av gymnasie- och vuxenskolor.


Normalpris 1 200 kronor.

På dennna senaste upplaga gäller 50 % rabatt! Priset blir därmed endast 600 kronor. 6% moms samt porto tillkommer.

Kopieringsrätten gäller utan tidsgräns.

Det går också att beställa kompendiet via Läromedia AB.

Vare sig du beställer via Läromedia eller Värdegrundsförlaget kan du få en hel del sidor med extra övningar i pdf som bonus. Skriv bara till info@livskunskap.net och beställ de extra sidorna. Uppge om du vill ha material som passar barn, ungdomar eller vuxna.


Smakprov i pdf-fil samt innehållsförteckning kan på förfrågan erhållas från Värdegrundsförlaget.


Med vänlig hälsning från författaren


Maria Melin-Blomqvist


Telefon: 073 441 43 71